odprawa celna

Odprawa celna jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem i polega na dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przejęciem towarów, ale nie tylko. Odprawie celnej mogą podlegać również bagaże oraz osoby. 

Miejsce odprawy celnej

Każda odprawa celna http://rusak.pl/obsluga-celna odbywa się w konkretnym, przeznaczonym tylko do tego celu meisjcu. Miejscem odprawy mogą być różnego rodzaju ośrodki przewozowe. Odprawa celna może mieć różnorodny charakter. Możemy mówić o odprawie celnej ostatecznej, odprawie warunkowej, a także odprawie odroczonej.

Odprawa ostateczna – jest to rodzaj odprawy, w której towary nie powracają przez granicę celną.

Odprawa warunkowa – nazywana jest również odprawą czasową.  W tym rodzaju odprawy, towary wysyłane za granicę powracają spor totem do kraju.

Odprawa odroczona – dochodzi do niej wtedy, gdy urząd celny nie posiada właściwych technik, dzięki którym możliwa byłaby kontrola i przekazuje towar urzędowi celnemu z innego okręgu.  

Przeznaczenia celne

Można wyróżnić pięć różnych przeznaczeń celnych. Po pierwsze, jest to objęcie towaru procedurą celną. Po drugie, jest to wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego. Może to być również obszar składu wolnocłowego. Po trzecie, przeznaczeniem jest również powtórny wywóz towaru za UE. Po czwarte, zniszczenie towaru, a po piąte – zniszczenie towaru na rzecz skarbu Państwa (o Tych zagadnieniach można czytać w książce Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków.

W odprawie celnej bardzo ważne są również wykonywane czynności. Zalicza się do nich m.in. okazanie towaru organom celnym, dokonanie deklaracji skróconej, przejście drogi celnej, złożenie zgłoszenia celnego i na koniec zwolnienie towarów.

Pomoc agentów celnych na wagę złota

Odprawa celna dla osób, które muszą zmierzyć się z nią po raz pierwszy, z całą pewnością nie jest najłatwiejsza. Aby firma zajmująca się transportem międzynarodowym nie miała żadnych problemów celnych, musi doskonale znać się na prawie celnym i respektować go w stu procentach. Przepisy celne są bowiem bardzo rygorystyczne. Najtrudniej jest oczywiście młodym firmom, które dopiero zdobywają doświadczenie na tym obszarze działalności.

Odprawa celna jest konieczna, ale jest też zadaniem trudnym. Każda firma zajmująca się transportem towarów za granice, powinna dokładnie przemyśleć, czy nie potrzebuje profesjonalnej pomocy agencji celnej lub agenta celnego, który jest na bieżąco z prawem celnym. Bardzo często skorzystanie z pomocy agencji jest doskonałym  rozwiązaniem, dzięki któremu można uniknąć wielu problemów.