aeo

AEO – czym ono jest?

AEO to skrót od Authorised Economic Operator, co można tłumaczyć jako upoważniony przedsiębiorca. Posiadanie certyfikatu AEO jest możliwe od roku 2008. Dzięki niemu przedsiębiorca może korzystać z różnorodnych ułatwień, które przede wszystkim dotyczą kontroli celnej.

Pierwsze decyzje co do wprowadzenia Authorised Economic Operator padły już w roku 2005. Nie mogły jednak zostać wprowadzone natychmiast, ponieważ uzależnione było to od przygotowania odpowiednich przepisów wykonawczych. AEO http://rusak.pl/polityka-jakosci zaczęło zatem obowiązywać od 1 stycznie 2008 roku. Dzięki uzyskaniu certyfikatu, przedsiębiorca może:

-  korzystać z ułatwień związanych z kontrolą celna;

- korzystać z uproszczeń przepisów celnych.

Kto może ubiegać się o AEO?

Rozporządzenie dotyczące AEO zawiera informację o tym, że o status AEO może ubiegać się każdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli dotyczą go przepisy prawa celnego. Jednak, Ministerstwo Finansów tłumaczy i doprecyzowuje, że certyfikat AEO może przysługiwać również tym firmom, które w sposób pośredni są włączone do czynności celnych. Podmiot ubiegający się o certyfikat AEO powinien posiadać swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Musi również spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim firma, która chce posługiwać się certyfikatem, musi zadbać udokumentowanie swojej wypłacalności. Bardzo ważne jest również to, czy firma przestrzegała oraz z czy przestrzega wymogów celnych. Sprawdzane jest także to, czy firma posiada odpowiednie standardy bezpieczeństwa, a także standardy ochrony oraz czy używa właściwych systemów zarządzania (chodzi przede wszystkim o zarządzanie ewidencjami handlowymi oraz transportowymi). Mówiąc bardzo prosto: o certyfikat AEO może starać się każda firma, której dotyczą bezpośrednio lub pośrednio przepisy prawa celnego i która działa absolutnie zgodnie z prawem..

Zmiany po roku 2016

W roku 2016 doszło do wprowadzenia kilku zmian dotyczących AEO. Ważnym czynnikiem, który wpływa na możliwość uzyskania AEO po zmianach jest posiadanie w swoim zespole wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Doszło również do niewielkich zmian w kryteriach. Zmiany są również w samym nazewnictwie. O ile do roku 2016 można było mówić o świadectwach AEO, to od wprowadzenia zmian należy posługiwać się nazwą: pozwolenie AEO.

Chociaż uzyskanie pozwolenia może być kłopotliwe dla niektórych firm, to jednak warto o nie zadbać, a co za tym idzie, w znaczny sposób ułatwić sobie pracę i zagwarantować wiele uproszczeń i ułatwień bezpieczeństwa i ochrony.